ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η EL. EF. SI. s είναι η συνέχεια της Τεχνογνωσίας 2 Μηχανουργείων του ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΛΟΥΙΖΟΥ με εμπειρία στις γερανογέφυρες και στις Μεταλλικές Κατασκευές και του ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με εμπειρία στις Υδραυλικές Πρέσες και στις Μηχανολογικές Εφαρμογές, τα τελευταία 40 Χρόνια.
Έως σήμερα έχουμε κατασκευάσει περισσότερες από 1000 γερανογέφυρες και Μηχανήματα.
Συνεχίζουμε δυναμικά με συνδυασμό την εμπειρία και την εξέλιξη.

Αγαθή Τσάμογλου, Μηχανολόγος-Μηχανικός


Τύπου ΠΥΛΩΝΑ και ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ από 500KG και πάνω, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις σας
Μελέτη–Κατασκευή–Ανέγερση οποιουδήποτε κτιρίου
Πρέσα Συνεργείου από 100tn έως 250tn.
Πρέσα κοπής Πετρωμάτων από 45tn έως 500tn
Μαχαίρια κοπής μηχανών Ανακύκλωσης.
Μούφες υποβρυχίων καλωδίων.
Έμβολα - Υδραυλικά Συστήματα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Επισκευάζουμε και συντηρούμε την γερανογέφυρά σας, καθώς και την πρέσα σας, όποιο πρόβλημα και να παρουσιάσει. Επίσης συνεργαζόμαστε με όλους τους ΟΙΚΟΥΣ που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά και έχουμε μεγάλο εύρος ανταλλακτικών καινούριων και μεταχειρισμένων.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

Σε περίπτωση που αλλάξατε Βιομηχανικό χώρο ή αγοράσατε κάποια γερανογέφυρα και τα μέτρα δεν συμφωνούν με αυτά του κτιρίου σας, μπορούμε να μεταποιήσουμε την γερανογέφυρά σας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, τηρώντας πάντα τη σχετική νομοθεσία και τους στατικούς υπολογισμούς.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Όλες οι γερανογέφυρες που κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια συνοδεύονται απαραίτητα από Τεχνικό Φάκελο και Πιστοποιητικό ελέγχου από ελεγκτικό Φορέα. Συνεργαζόμενοι με γνωστούς φορείς Πιστοποίησης προετοιμάζουμε το ανυψωτικό σας μηχάνημα, ώστε να τηρεί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης σύμφωνα με την Υ.Α 15085/593, (ΦΕΚ 1186/Β/25.8,2003)

Δείτε το ΦΕΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ELEFSIS constructions
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ, Θέση Λάκα Κάτσαρη
Ασπρόπυργος, 19300
Τηλ. 210.5584.529
e-mail: info@elefsi.gr